Informació basada en el funcionament de l'arduino i altres fonts que hem consultat per al treball.

Informació

Pràctiques i passos que hem anat realitzant durant el treball fins als resultats finals.

Procediment

Conclusions obtingudes al final del treball i resultat definitiu del nostre projecte.

Resultats

Contacte amb els nostres correus electrònics o interactúa amb les xarxes socials de la web.

Contacte